Nieuws - Taarlo

Ga naar de inhoud

Nieuws (stuur je tips naar info@taarlo.net)

Nieuwjaarsactie Culturele Commissie
In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw heeft de Culturele Commissie alle gezinnen in Taarlo verrast met een pakje eigen gebakken "knieperties".
Een mooi gebaar op weg naar een beter 2021!Glasvezel - schouw binnenhuisbekabeling
Er is eind 2020 in het dorp druk gegraven om de laatste stappen in de overgang naar een snelle glasvezelverbinding te zetten.
De laatste stap, de installatie van de apparatuur van de internetaanbieder, kan pas worden uitgevoerd als de bekabeling naar tv, telefoon en soms de vaste computer in orde is. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Wat hiervoor moet gebeuren hangt helemaal af van de bestaande bekabeling in huis.
Daarom heeft de Werkgroep Glasvezel afspraken gemaakt met Computerservice Assen. Zij maken gratis een schouw van de binnenhuisbekabeling.
Moet er iets aangepast worden dan ontvang je hiervoor een offerte, zo niet dan zijn er geen kosten verbonden aan de schouw. Eventueel zijn ze graag bereid om de installatie uit te voeren; dit bespaart een lange wachttijd bij de provider (en ergernis vanwege de slechte bereikbaarheid). De kosten van deze installatie zijn  beperkt.
Natuurlijk is iedereen vrij om een ander computerbedrijf of installateur te vragen voor een schouw, maar daar hebben wij geen afspraken mee gemaakt om dit kosteloos te doen.

Als je hulp nodig hebt kun je altijd contact opnemen met een van de leden van de werkgroep Glasvezel Taarlo of met een van de lokale verkopers zoals op de site van Glasvezel Buitenaf staan. Een pagina met wetenswaardigheden en tips vind je hier.


Project Beekbodemverhoging Taarlosche Diep
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 1 september 2020 besloten het ontwerp Projectplan Beekverhoging Taarloschediep en regeling waterdoorlaat verdeelwerk Loon vast te stellen en het plan met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
Het ontwerp projectplan, met bijbehorende stukken, wordt met ingang van 9 september 2020 gedurende 6 weken (tot en met 20 oktober 2020) ter inzage gelegd.
Alle stukken zijn te bekijken via de website van het Waterschap¨Hunze & Aa`s.
Zienswijzen op het projectplan konden tot 20 oktober worden ingediend bij het Waterschap.
De reactienota van het Waterschap op de zienswijzen vind je hier.
Op 9 december kwam het ontwerp Projectplan aan de orde in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Daarbij was er voor de indieners van een zienswijze gelegenheid om in te spreken. Daarvan hebben Dorpsbelangen, de Boermarke en enkele inwoners van Taarlo gebruik gemaakt.
Jammer genoeg is aan het eind van de bespreking het projectplan met 14-8 stemmen aangenomen. Het ziet er naar uit, dat er in de winter van 2021/22 zo´n 10.000 kuub zand in het Taarlosche Diep zal worden gebracht tussen de brug in de weg Loon-Gasteren en de samenvloeiing met het Gasterense Diep.
Op de voorpagina van de Krant vanTynaarlo stond 30 december 2020 een interessant artikel over deze kwestie, waarin de bezwaren vanuit Taarlo nog eens uit de doeken werden gedaan.


Nieuwe vlag van Taarlo afgeleverd
Onlangs zijn door de ontwerpers de bestelde vlaggen van Taarlo afgeleverd. Bij de meeste huizen wapperen ze nu dapper in de wind.


Nog even een kleine toelichting op het ontwerp, gemaakt door Johan Storm, René Jansens en Sariske Kok.
De vlag bestaat uit 2 kleuren, geel en blauw. De blauwe kleur staat voor het water van de Drentse AA, de gele kleur staat voor de kleur van het graan wat sinds jaar en dag in deze omgeving wordt verbouwd. Er staan 2 wapens in de vlag, deze verwijzen naar de historische achtergronden van het gebied.
Het blauwe wapen is het wapen van het klooster van Werden. In 820 is Taarlo geschonken aan het klooster van Werden.
Het wapen met de dubbele adelaar is het wapen van het Heilige Roomse Rijk, waar Taarlo en wat we nu Nederland noemen tussen 800 en 1581 toe behoorde (26 juli 1581, Acte van Verlatinghe door de Staten Generaal)


Toertocht historische trekkers
Op zondag 30 augustus organiseerde Thijs Hoenderken een toertocht voor historische trekkers, zonder cabine, door de omgeving van Taarlo.
 
Een tiental eigenaars gaf gehoor aan zijn oproep. Klik hier voor een filmpje van het vertrek van de TufTuf-club.

Feest Taarlo 1200 verplaatst naar 2021
De commissie Taarlo 1200 jaar heeft i.v.m. de corona-maatregelen besloten om het feest 1200 jaar Taarlo van augustus 2020 te verplaatsen naar augustus 2021.
Nader bericht volgt.

Bankje onthuld bij het Middenveen
Zaterdag 15 februari is in aanwezigheid van een 20-tal Taarlo´ers aan de rand van het Middenveen aan de Tuinakkers het bankje onthuld, dat hier is geplaatst ter herinnering aan Veronique (Kiek) Pahlplatz, die op 1 juli 2019 is overleden.
Veronique nam in 2016 het initiatief om het onderhoud van het Middenveen weer op te pakken en werd coördinator van de werkgroep Veentjes.
In het voorjaar van 2019 heeft zij nog geregeld dat de zitting van het bankje werd geplaatst door de mensen van Van Boeijen, die periodiek een deel van de vuilbomen snoeien.
En nu is er door de werkgroepleden voor gezorgd dat een rugleuning is geplaatst met als inscriptie "Kiek in ´t veen".
Ondertussen is het bankje ook nog van een nieuw, steviger onderstel voorzien!Werkgroep Veentjes in Roeg TV
Op zaterdag 9 maart 2019 waren de leden van de Werkgroep Veentjes aan het werk te zien in het Middenveen op RTV Drenthe in het programma Roeg.
De uitzending is terug te zien op de website roeg.tv (vanaf 11.58) De opnames zijn op zaterdag 2 februari gemaakt door Annelies Hemeltjen.Terug naar de inhoud