Nieuws - Taarlo

Ga naar de inhoud

Nieuws (stuur je tips naar info@taarlo.net)

Inloopavond over Glasvezel op zaterdag 10 november
Op zaterdagavond 10 november organiseren de Glasvezelwerkgroepen van Taarlo en Oudemolen een inloopavond over glasvezel in de schaapskooi van Restaurant Van Tarel.
Vanaf 19.30 kun je daar terecht met al jouw vragen over de aanleg van glasvezel, de voorwaarden, de kosten, de planning en waarom u nú zou moeten kiezen voor glasvezel.

Verder een overzicht van wat de diverse providers (CaiWay, Fiber, Delta, Cbizz en Helden van nu) daarin te bieden hebben.
Wil je nu al meer weten, neem dan contact op met de ambassadeurs voor Taarlo via glasvezel@taarlo.net.


Werken in het veentje
Op zaterdag 3 november kan er, in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag, weer worden gewerkt in het veentje aan de Tuinakkers.
Zin om mee te werken? Je bent van harte welkom.
De start is om 9 uur en er wordt gewerkt tot uiterlijk 12 uur.
Voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd. En er is koffie, thee en koek!
Aanmelden kan via veentjes@taarlo.net
Door de werkgroep veentjes is, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, een werkplan opgesteld en een rapport met achtergrondinformatie. Beide zijn te bekijken via de aparte veentjes-pagina.

B&W van Tynaarlo op bezoek in Taarlo
Op vrijdag 2 november a.s. brengt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo een bezoek aan Taarlo.
Het bestuur van Dorpsbelangen ontvangt B&W om 9 uur in ons dorp. Er staat o.a. een korte wandeling doior het dorp op het programma.
Heb je punten, die aan de orde moeten komen tijdens dit bezoek, mail ze dan naar dorpsbelangen@gmail.com of spreek een van de bestuursleden aan.
Desgewenst kun je zelf het onderwerp komen toelichten.


Glasvezelcampagne van start
Gezamenlijke inspanning brengt glasvezel in Noordoost Drenthe! Samen staan we sterk! Onder dat motto verenigden meerdere lokale initiatieven zich in het Drents Glasvezel Collectief (DGC). Haar ambitie? Tegen een concurrerende prijs de aanleg van glasvezel realiseren in heel Noordoost Drenthe, in de dorpen en het bijbehorend buitengebied. De supersnelle verbinding voor internet, televisie en telefonie geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid en bedrijvigheid in de regio. Nu en in de toekomst.
 
De inmiddels 40 dorpen die zijn aangesloten bij DGC, maken zich al jaren hard voor de aanleg van glasvezel in hun dorpen in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen. De aanleg van glasvezel is echter kostbaar en vraagt een professionele aanpak. DGC kan en wil dit niet zelf realiseren. Omdat glasvezel niet als nutsvoorziening wordt beschouwd, mogen ook de gemeenten en provincie de aanleg niet zelf realiseren. Daarom heeft DGC, in overleg met provincie en gemeenten, samenwerking gezocht en zijn er afspraken gemaakt met Glasvezel buitenaf over de aanleg van het netwerk.

Voor het beheer van het netwerk werken zij samen met de lokale netwerkbeheerder RE-NET, onderdeel van RENDO groep.


Berm Tuinakkers ingezaaid met wilde bloemenmengsel

In het kader van het project "bloemrijke bermen" is op donderdagochtend 11 oktober een deel van de noordwestelijke berm van de Tuinakkers ingezaaid met Drents bloemenmengsel voor een voedselarm tot schraal milieu. Komend voorjaar moet het resultaat zichtbaar worden in de vorm van duizendblad, gewoon barbarakruid, knoopkruid, klein streepzaad, peen, gewoon reigersbek, stijf havikskruid, schermhavikskruid, sint janskruid, gewoon biggenkruid, zandblauwtje, vertakte leeuwentand, gewone margriet, gewone veldbies, smalle weegbree, gewone brunel, scherpe boterbloem, grote ratelaar, dagkoekoeksbloem, kleine klaver, moerasrolklaver en/of vlasbekje.


Nieuws over het project “Op weg naar streekbeheer in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa”.
 • Wat kan ik op mijn erf
  Het doel van de actie ‘Wat kan ik op mijn erf’  is kennis vergaren en delen over wat wel en niet in onze omgeving  ‘hoort’ en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de  biodiversiteit op ons eigen erf.
  Na de drukbezochte informatieavond van 26 september was er zaterdag 29 september een tuinexcursie samen met mensen van Landschapsbeheer Drenthe.
  Komend voorjaar gaan we aandacht besteden aan planten die zorgen voor veel insecten in de tuin.
 • Bloemrijke bermen
  In  overleg met LBD, gemeente Tynaarlo en de betrokken akkerbouwers is  gekeken naar een of meer geschikte locaties voor bloemrijke bermen. Er  wordt dit najaar gestart door de westelijke/noordelijke berm langs de Tuinakkers in te zaaien met een wildebloemenmengsel. Als voorbereiding heeft de gemeente de bovenlaag met gras verwijderd.
  De gemeente  zal, net als nu, zorg dragen voor het maaien van de berm. Dit zal wat  later dan gebruikelijk, na de zaadval, gedaan worden. Wel zorgt de  gemeente ervoor dat de berm, direct naast de weg, vrij blijft van hoge  kruiden. Dit in verband met de verkeersveiligheid.
  Landschapsbeheer Drenthe heeft een bij de grondsoort en omstandigheden passend zaadmengsel geleverd (zie ook hier).  Dit is zo samengesteld dat het de minste overlast geeft voor de  akkerbouwers, mocht er zaad in de akkers waaien. Het inzaaien is gedaan op donderdagochtend 11 oktober 2018.
 • Huiszwaluwproject
  Vanuit Oudemolen is het idee geopperd om de huisvesting voor huiszwaluwen te promoten. Via LBD is er een mooie folder  over huiszwaluwen, maar er is ook een aantal nestkasten beschikbaar om  bij geïnteresseerden op te hangen om te zien of er daardoor meer  huiszwaluwen komen. Interesse? Meld je aan via een mailtje naar Dorpsbelangen.
 • Brochure over landschap rond Taarlo en Oudemolen
  Door  studenten van Van Hall is een studie gemaakt van (de historie van) het  landschap rond Taarlo en Oudemolen. Dit heeft geresulteerd in een brochure, die via Taorls Neis is verspreid onder alle inwoners.
 • Schapen op de Brink
  Binnenkort zullen er weer enkele schapen op de Brink grazen.
Terug naar de inhoud