Taorl veur mekaor - Taarlo

Ga naar de inhoud
TAORL VEUR MEKAOR

Taorl Veur Mekaor is een commissie van Dorpsbelangen met als doel de leefbaarheid in Taarlo te vergroten. Dat doen we door de sociale samenhang te bevorderen met praktische ondersteuning en welzijnsactiviteiten. Hiervoor hebben we o.a. een naober-vrijwilligersnetwerk opgericht en het eetcafé Eten met Mekaor.

Eten met Mekaor
Om elkaar vaker te ontmoeten organiseren we sinds maart 2023 een eetcafé in Taarlo. Elke 14 dagen zijn we op dinsdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur open voor een eenvoudige doch heerlijke maaltijd voor 5 euro per persoon. Omdat we  bij een van onze koks thuis eten (de kok eet zelf mee) is de locatie elke keer anders. Per keer kunnen maximaal 7 mensen komen eten. Wil je ook meedoen? Geef je dan op via veurmekaor@taarlo.net.
Wanneer we waar gaan eten, communiceren we elke twee weken via  de ePostbode.

Koffie & Klets
Sinds medio oktober is er om de week op woensdagmorgen een koffie-ochtend, Koffie & Klets. Je kunt vanaf 10.00 uur binnen lopen.
De koffie-ochtend is voor iedereen en je hoeft je niet aan te melden. Ieder die zin heeft in een kopje koffie, een praatje of een spelletje kan langs komen. Jong of oud, druk aan het werk of AOW : iedereen is welkom!!
Werk je thuis achter de pc, achter de koeien of op het land? Ook jij hebt een koffiepauze nodig :) .
Wanneer en waar het is, communiceren we ook via  de ePostbode.

Naober-vrijwilligersnetwerk
Het doel van het vrijwilligersnetwerk Taorl Veur Mekaor is dat iedereen die dat wil zo lang mogelijk zelfstandig in Taarlo kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is, kan een beroep worden gedaan op Taorl Veur Mekaor. Elke inwoner van Taarlo kan een hulpvraag stellen. Taorl veur Mekaor wil door de inzet van vrijwilligers naoberhulp verlenen in brede zin.

Welke hulp willen we bieden?
Wat wij bieden ligt vooral op het gebied van praktische ondersteuning en welzijn. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om professionele hulp te verlenen. We spreken daarom liever van ‘hulp aan elkaar’ dan van ‘zorg voor elkaar’. Dit omdat zorg vooral geassocieerd wordt met professionele inzet. We helpen je met iets wat je in principe zelf zou doen en waarvoor je niet iemand in zou huren. Dus in principe met alles, als het maar past bij naoberschap.

Je kunt denken aan:
 • Vervoer/begeleiding bij bezoek arts, bibliotheek, boodschappen doen, enz.
 • Klusjes in huis (die niet meer dan 3 uur duren): zoals een lamp, een spiegel, schilderijtje of gordijnrail ophangen;
 • Klusjes in de tuin (die niet meer dan 3 uur duren): zoals een tuinhekje repareren of verven, een hoge dakgoot leeghalen;
 • Ondersteuning van mantelzorgers;
 • Wandelen of iets ondernemen (bioscoop bezoek bijvoorbeeld);
 • Regelmatig een bezoekje thuis (koffie drinken en bijpraten);
 • Boodschappen en/of medicijnen halen bij ziekte;
 • Administratieve hulp;
 • Hulp bij gebruik computer of (mobiele) telefoon;
 • Verzorging huisdieren;
 • Samen eten;
 • En verder alles wat past bij naoberschap.

Wanneer is een hulpvraag nog ‘passend’ om door een vrijwilliger beantwoord te worden en wanneer is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt? Daar zullen we bij de hulpvragen  op letten. We helpen je bijvoorbeeld niet met belastingformulieren of groot tuinonderhoud. Uiteindelijk neemt de werkgroep de beslissing of een hulpvraag passend is.

Heb je een (naober-)hulpvraag? Je kunt ons bereiken via veurmekaor@taarlo.net of spreek ons aan of bel ons op.
Onze adressen en telefoonnummers staan in de Taorls Neis van december jl.

Wie zijn de vrijwilligers?
Iedere inwoner van Taarlo die bereid is een ander met één of meer van bovenstaande dingen te helpen kan zich inschrijven als vrijwilliger. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Van het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de vrijwilligers heeft de werkgroep afgezien, omdat dit extra kosten met zich meebrengt, een momentopname is en een schijnzekerheid biedt.
Informatie voor vrijwilligers vind je hier.

Verdere informatie


Terug naar de inhoud