Informatie van de werkgroep Veentjes - Taarlo

Ga naar de inhoud
Werkgroep Veentjes
In Taarlo liggen drie prachtige, oude veentjes, het Rotveen, het  Middenveen en Bolleveen. Willen we die veentjes kunnen behouden dan moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden.
In 2010 is er een start gemaakt met het onderhoud van het Middenveen, een Pingoruïne met in het midden een uniek stukje hoogveen, dat dreigt dicht te groeien.
Na het verwijderen van vele bomen heeft het werk een tijdje stil gelegen.

In september 2016 is de Werkgroep Veentjes opnieuw gestart.
We werken elke eerste zaterdag van de maanden september t/m februari  in het veentje om (nieuwe) opslag te verwijderen en daardoor het hoogveen te behouden.
Daarnaast worden bomen m.n. berken verwijderd en proberen we de heide meer ruimte te geven.

De werkgroep Veentjes heeft over het onderhoud overleg met o.a. Landschapsbeheer Drenthe, BOKD, SBB en andere werkgroepen die actief zijn in omliggende dorpen.
Onmisbaar bij het onderhoud is, naast de inzet van de werkgroepleden, de bijdrage van dorpsgenoten en andere enthousiaste vrijwilligers!

De basis voor de onderhoudswerkzaamheden wordt gevormd door:

De werkgroep heeft, in overleg met  Landschapsbeheer Drenthe, in het najaar van 2018 een werkplan opgesteld  met daarbij een rapport met achtergrondinformatie.

Een paar beelden van de activiteiten op 5 oktober 2019:
 

Werkdagen in de komende periode:
  • 2 november 2019 (Landelijke natuurwerkdag)
  • 7 december 2019
  • 4 januari 2020
  • 1 februari 2020 en dan nog
  • NLDoet op 13 maart 2020.

We beginnen steeds om 9 uur, behalve 13 maart, dan is de start om 13.30 uur; voor koffie en thee, gereedschap en handschoenen wordt gezorgd!

Wil je meer weten en/of wil je een keer komen helpen, mail naar veentjes@taarlo.net

In februari 2019 werkte de Bosgroep van Boeijen een aantal dagen in het Middenveen.
Na overleg met de werkgroep Veentjes en van Boeijen, Landschapsbeheer Drenthe en SBB is afgesproken dat de bosgroep in delen de vuilbomenrand aan de zuidkant van het Middenveen gaat weghalen. Ook wordt er een aantal grote berken op de rand van het veen omgezaagd. Er zijn ongeveer 10 deelnemers met 2 begeleiders. Afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemers wordt er gewerkt met snoeischaren, takkenzagen en motorzagen. Het geoogste hout nemen ze mee naar de werkplaats in Anderen waar het wordt gekliefd en verkocht. In het najaar komen ze terug in het veentje.


Nog meer achtergrondinformatie:
In het Dagblad van het Noorden stond op zaterdag 27 januari een aardig stuk over pingoruïnes, met een wandeling in Zeijen.
Van de veentjes wordt ook gedacht, dat een of meer als offerveentje gediend hebben. Meer informatie daarover vind je hier.
Op 9 maart 2019 waren leden van de werkgroep aan het werk te zien op RTV Drenthe. De uitzending is terug te zien op de website roeg.tv, (Taarlo vanaf 11.58).
Terug naar de inhoud