Informatie van de werkgroep Veentjes - Taarlo

Ga naar de inhoud
Werkgroep Veentjes
In Taarlo liggen drie prachtige, oude veentjes, het Rotveen, het  Middenveen en Bolleveen. Willen we die veentjes kunnen behouden dan moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden.
In 2010 is er een start gemaakt met het onderhoud van het Middenveen, een Pingoruïne met in het midden een uniek stukje hoogveen, dat dreigt dicht te groeien.
Na het verwijderen van vele bomen heeft het werk een tijdje stil gelegen.

In september 2016 is de Werkgroep Veentjes opnieuw gestart en er zijn inmiddels  enkele werkdagen geweest in het Middenveen.
We werken elke eerste zaterdag van de maanden september t/m februari  in het veentje om (nieuwe) opslag te verwijderen en daardoor het hoogveen te behouden.
Daarnaast worden bomen m.n. berken verwijderd en proberen we de heide meer ruimte te geven.

De werkgroep Veentjes heeft over het onderhoud overleg met o.a. Landschapsbeheer Drenthe, BOKD, SBB en andere werkgroepen die actief zijn in omliggende dorpen.
Onmisbaar bij het onderhoud is, naast de inzet van de vier werkgroepleden, de bijdrage van dorpsgenoten en andere enthousiaste vrijwilligers!

De basis voor de onderhoudswerkzaamheden wordt gevormd door:

De werkgroep heeft, in overleg met Landschapsbeheer Drenthe, in het najaar van 2018 een werkplan opgesteld met daarbij een rapport met achtergrondinformatie.

Een paar beelden van de werkzaamheden op 6 januari 2018:


Werkdagen in de komende periode:
  • 6 oktober 2018
  • 3 november 2018, Natuurwerkdag
  • 1 december 2018
  • 5 anuari 2019
  • 2 februari 2019
  • 8 maart 2019, NLdoet

We beginnen steeds om 9 uur; voor koffie en thee, gereedschap en handschoenen wordt gezorgd!

Wil je meer weten en/of wil je een keer komen helpen, mail naar veentjes@taarlo.net

Nog meer achtergrondinformatie:
In het Dagblad van het Noorden stond op zaterdag 27 januari een aardig stuk over pingoruïnes, met een wandeling in Zeijen.
Van de veentjes wordt ook gedacht, dat een of meer als offerveentje gediend hebben. Meer informatie daarover vind je hier.
Terug naar de inhoud