Informatie over het project "Wat kan ik op mijn erf" - Taarlo

Ga naar de inhoud
Wat kan ik op mij erf?
Het  doel van de actie ‘Wat kan ik op mijn erf’ is kennis vergaren en delen  over wat wel en niet in onze omgeving ‘hoort’ en hoe we een bijdrage  kunnen leveren aan het vergroten van de biodiversiteit op ons eigen erf.
Dit  omvat o.a. beplanting, water, vogels, snoeien, de bodem, insecten en  afrastering/schuurtjes. Alle vragen hieromtrent worden door Hilja Staal  en Ageda Venema verzameld en geinventariseerd.

Het eerste resultaat was er een drukbezochte informatieavond van 26 september 2018 over hout- en boomwallen, singels, hagen/heggen en poelen, gevolgd door een tuinexcursie op zaterdag 29 september, samen met Bert Dijkstra en Bart Kuiper van Landschapsbeheer Drenthe.
In het voorjaar van 2019 is aandacht besteed aan planten die zorgen voor veel insecten in de tuin.

Nieuwe activiteiten wordenb aangekondigd op deze pagina en via de elctronische postbode!
Terug naar de inhoud